Profesionálne

K spokojnosti
klientov

Fores Slovakia

Profesionálne

K spokojnosti
klientov

Fores Slovakia

mapa

Fores Slovakia

 • pracovné sily z krajín mimo EÚ
 • pobyty štátnych príslušníkov z tretích krajín
 • podnikanie a investície
 • právne poradenstvo

Naše Služby

Ponuka pre zamestnávateľov

 • Zabezpečujeme komplexné a profesionálne služby pre slovenských zamestnávateľov pri zamestnaní pracovnej sily z krajín mimo Európskej únie.
 • Pri nábore pracovnej sily spolupracujeme s renomovanými partnermi v zahraničí.
 • Zodpovedáme za legalizačný proces žiadateľov o pracovné povolenie k pobytu na Slovensku.
 • Zabezpečujeme dopravu a ubytovanie.
 • Garantujeme stabilitu pracovnej sily.

Ponuka pre zahraničných klientov

 • Zabezpečujeme komplexné, rýchle a profesionálne služby pre zahraničných klientov z tretích krajín, ktorí sa uchádzajú o prechodný alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
 • Pomáhame zahraničným klientom z tretích krajín v realizácií a rozvoji ich podnikateľských aktivít na Slovensku.
 • Hľadáme pre zahraničných klientov investičné možnosti na Slovensku.

Kontakt

Fores Slovakia, s.r.o.

Adresa
Lermontovova 3
811 05 Bratislava
Slovenská republika

E-mail
info@foresslovakia.sk